شرکت ساسان (سهامی عام)

صفحه اصلی

تاریخچه شرکت

محصولات

بازرگانی خارجی

تماس با شرکت

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 
 

ویژگیها

نام محصول:پست میکس کولا
نوع محفظه: گالن
حجم: 16لیتر
عصاره:

وزن:

ترکیبات:

بنزورات سدیم اسید سیتریک شکر آب گازدار طعم دهنده مجاز خوراکی- کارامل کافئین

جدول تغذیه:

کالری پروتئین چربی ماده اشباع شده کربوهیدرات شکر سدیم
934.065kj 0 0 0 55.5 55.5gr/100 14mg/100