شرکت ساسان (سهامی عام)

صفحه اصلی

تاریخچه شرکت

محصولات

بازرگانی خارجی

تماس با شرکت

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 
 

ویژگیها

نام محصول: میرندا
نوع محفظه: پت
حجم: 300cc
عصاره: پرتقالی - پپسی

وزن:

ترکیبات:

نوشیدنی شامل دی اکسید کربن اسید سیتریک بنزوات سدیم-  شکر آب گازدار طعم دهنده طبیعی مایع امولسیون ویتامین c - عصاره پرتقالی - سیترات سدیم 

جدول تغذیه:

کالری پروتئین چربی ماده اشباع شده کربوهیدرات شکر سدیم
193.545kg 0 0 0 11.5gr 11.5gr 1.54mg