شرکت ساسان (سهامی عام)

صفحه اصلی

تاریخچه شرکت

محصولات

بازرگانی خارجی

تماس با شرکت

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 
 

ویژگیها

نام محصول: پارسی کولا
نوع محفظه: پت
حجم: 1500cc
عصاره: کولا

وزن:

ترکیبات:

آب گازدار-اسید فسفریک-شکر-کارامل-مایع امولسیون-کافئین-بنزورات سدیم

جدول تغذیه:

کالری پروتئین چربی ماده اشباع شده کربوهیدرات شکر سدیم
171.666kj 0 0 0 10.2gr 10.2g/100 6mg/100