شرکت ساسان (سهامی عام)

صفحه اصلی

تاریخچه شرکت

محصولات

بازرگانی خارجی

تماس با شرکت

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 
 

ویژگیها

نام محصول: شادنوش پرتقالی
نوع محفظه: پت
حجم: 300cc
عصاره: پرتقالی

وزن:

ترکیبات:

ب گازدار-شکر-اسید سیتریک-ویتامین c - سیترات سدیم - بنزوات سدیم - امولسیون پرتقالی - اسید اسکوربیک - طعم دهنده مجاز خوراکی

جدول تغذیه:

کالری پروتئین چربی ماده اشباع شده کربوهیدرات شکر سدیم
185.13kg 0 0 0 11gr 11gr 6mg/100